Λεπτομέρειες έργου

Aug 22, 2012
Ολοκληρωμενο

Fast food

Μια αρχιτεκτονική απεικόνιση ενός fast food, που βρίσκεται σε αεροδρόμιο.