Αρχιτεκτονικός φωτορεαλισμός

Ο αρχιτεκτονικός φωτορεαλισμός είναι ο καλύτερος τρόπος παρουσίασης μιας αρχιτεκτονικής κατασκευής, πριν την αποπεράτωσή της.